1. Ana Sayfa
 2. Haber
 3. İllere göre 1000 TL sosyal yardımlaşma başvuru formu! Tüm iller

İllere göre 1000 TL sosyal yardımlaşma başvuru formu! Tüm iller

SSSSS

Korona virüs ile mücadele de maddi destek ihtiyacı olan vatandaşlara devletimiz 1000 tl yardım yapıyor. Bu yardımın dışında her ilin kendi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları da ihtiyacı olan ailelere bir kereye mahsus maddi destek veriyor. Biz de sizler için bu yardım başvuru formlarını tüm illere göre sıraladık. Öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmam Vakıflarının görevlerinden bahsedeceğim.

SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ GÖREVLERİ

SYD Vakıflarının yönetim ve temsile yetkili karar organı Mütevelli Heyeti ’dir. Mütevelli Heyeti 3294 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen üyelerden oluşmaktadır. Mülki idare amirleri Vakfın tabii başkanı olup, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü atanmış üyeler; 2 Muhtar üye, 2 Sivil topl01567um kuruluşu yöneticisi ve 2 Hayırsever Vatandaş üye; seçilmiş üyeler olmak üzere Vakıf Mütevelli Heyetini oluşturmaktadır. SYD Vakfı kendi kararlarını anılı heyet eliyle almaktadır. İlimiz merkez sınırları içerisinde ikamet eden, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan, hanede kişi başına düşen aylık geliri muhtaçlık sınırının (3294 Sayılı Kanun kapsamında; on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan tutar) altında olan vatandaşlarımızdan vakfımıza başvuruda bulunanlara, yapılacak olan yardımların niteliği ve miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir. Ancak düzenli ve merkezi olarak uygulanan Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, 2022 Sayılı Kanun kapsamında Engelli ve Yaşlı Aylıkları ve benzeri yardım programlarının miktarı ya da niteliği; kanunlar, yönetmelikler, esaslar vb. ile belirlenir.
Yardım Başvuru ve Karar Süreci: Başvuruda bulunulacak yardıma ait istenilen evraklar ile birlikte Vakıf Personeline yapılan başvuru neticesinde Vakıf Personeli dilekçeyi Sosyal Yardım İnceleme Görevlisine sevk eder. Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi yapılan hane ziyareti ve merkezi incelemelerden elde ettiği verileri, Mütevelli Heyet gündemine taşır. Haftada bir toplanan Mütevelli Heyeti tüm başvuruları inceler ve karara bağlayarak sonuçlandırır. Olumlu sonuçlanan başvurular hak sahibine ayni veya nakdi olarak teslim edilir yada düzenli merkezi yardım olması durumunda ödeme döneminde ilgili ödeme yerinden yardım teslim alır.

HANGİ İLLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tüm illerin başvuru yapması mümkündür fakat her ilin online başvuru sistemi mevcut değil. Kimi illerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapma sistemi bizzat yerine gidip istenen belgeleri vererek oluyor. Bizler sizler için istenen belgeleri toparladık. Eğer ilinizin online başvuru formu bulunmuyor ise istenilen belgeleri hazırlayıp başvuruyu bizzat gidip yapabilirsiniz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GEREKLİ BELGELER

1.Gıda Yardımı
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
B. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

2.Yakacak Yardımı
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Uşak İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına yakacak sevkıyatı yaptığı tarihte yapılır
B. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3.Barınma Yardımları
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
B. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
C. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

4.SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)

A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
B. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

5. Eğitim Yardımları
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
B. Öğrenci Belgesi
C. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6. Şartlı Eğitim Yardımı(ŞNT)
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
B. Öğrenci Belgesi
C. Çocukların Kimlik Fotokopisi
D. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 gün

7.Şartlı Sağlık Yardımı(ŞNT)

A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
B. Çocukların Kimlik Fotokopisi
C. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
30 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

8. Afet Destekleri (Deprem, Yangın, Sel vb.)
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
B. Hasar tespit raporu / Yangın raporu vb.
C. SYDV Başvuru Kayıt Formu
(ilk defa baş vuruluyorsa) 15 gün

9. Proje Destekleri (Gelir Getirici Projeler)
A. Fayda sahibi başvuru formu
B. Proje hazırlama formatı
C. Proje başvuru formu
D. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
E. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vb.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
G. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
45 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

10. Proje Destekleri (Geçici İstihdam Projeleri, İstihdam Eğitim Projeleri ve Sosyal Hizmet Projeleri )
A. Fayda sahibi başvuru formu
B. Proje hazırlama formatı
C. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
45 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

11. Gelir Testi Başvurusu
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
30 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

12. Eşi Vefat Etmiş Dul Bayanlara Yapılacak Yardımlar
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
30 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

13. Öksüz, Yetim, Asker Çocuğu Maaşı (ÖYAÇ)
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
B. SYDV Başvuru Kayıt Formu (ilk defa başvuruluyorsa)
C. Vekalet (Çocuğun Vasisi olduğunu gösteren belge)

14 .2022 Aylıkları
Yaşlı Aylığı
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
30 GÜN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Engelli Aylığı
A. Nüfus Cüzdan Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
B. %40 ve Üzeri Engelli Raporu

Engelli Yakını Aylığı
A. Nüfus Cüzdan Önlü Arkalı Fotokopisi (anne veya babanın eğer yoksa ; bakmakla yükümlü vekalet sahibi kişinin)
B. %40 ve Üzeri Engelli Raporu
15 GÜN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Muhtaç Asker Aylığı
A. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise eşinin ; bekar ise annesinin)
30 gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

NOT: MESAİ SAATLERİ İÇİNDE BAŞVURU YAPINIZ. (Bazı illerde başvuru online olarak yapılmıyor. O illerde bizzat istenen belgeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilmesi gerekmektedir.)

Haberimize yorum yaparak bizlere iletmek istediğiniz durumları bildirebilirsiniz.

01. ADANA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

02.ADIYAMAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

03.AFYON BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

04.AĞRI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

05.AMASYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

06.ANKARA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

07.ANTALYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

08.ARTVİN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

09.AYDIN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

10.BALIKESİR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

11.BİLECİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

12.BİNGÖL BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

13.BİTLİS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

14.BOLU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

15.BURDUR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

16.BURSA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

17.ÇANAKKALE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

18.ÇANKIRI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

19.ÇORUM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

20.DENİZLİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

21.DİYARBAKIR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

22.EDİRNE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

23.ELAZIĞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

24.ERZİNCAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

25.ERZURUM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

26.ESKİŞEHİR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

27.GAZİANTEP BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

28.GİRESUN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

29.GÜMÜŞHANE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

30.HAKKARİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

31.HATAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

32.ISPARTA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

33.MERSİN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

34.İSTANBUL BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

35.İZMİR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

36.KARS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

37.KASTAMONU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

38.KAYSERİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

39.KIRKLARELİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

40.KIRŞEHİR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

41.KOCAELİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

42.KONYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

43.KÜTAHYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

44.MALATYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

45.MANİSA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

46.KAHRAMANMARAŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

47.MARDİN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

48.MUĞLA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

49.MUŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

50.NEVŞEHİR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

51.NİĞDE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

52.ORDU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

53.RİZE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

54.SAKARYA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

55.SAMSUN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

56.SİİRT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

57.SİNOP BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

58.SİVAS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

59.TEKİRDAĞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

60.TOKAT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

61.TRABZON BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

62.TUNCELİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

63.ŞANLIURFA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

64.UŞAK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

65.VAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

66.YOZGAT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

67.ZONGULDAK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

68.AKSARAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

69.BAYBURT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

70.KARAMAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

71.KIRIKKALE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

72.BATMAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

73.ŞIRNAK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

74.BARTIN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

75.ARDAHAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

76.IĞDIR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

77.YALOVA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

78.KARABÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

79.KİLİS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

80.OSMANİY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

81.DÜZCE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (3)

 1. Ben çorum merkezden ulaşıyoruz ben beş çocuğum için sizden 1000 tl le çocuklarımaelbise alaçam çocuklarımın elibiseleriyok nakit yardımında istiyorum nolur yardımedin

  • Onur Aydın
   2 ay önce

   Sultan hanım. Sizler için Çorum sosyal dayanışma vakfını araştırdım. Fakat biz bir yardım kuruluşu değiliz.
   http://corumsydv.gov.tr/index.php/basvuru-kosullari Bu linkteki belgeleri okuyarak Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderseniz sizlere yardımcı olacaklardır. Lütfen Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına gitmekten çekinmeyin. Çünkü onların işi bu yardım etmek. Lütfen çekinmeden gidin